بازارها
بازار تغییر
تاریخچه بازار
قیمت (TMN) مقدار (BTC) زمان
- BTC
فروش بیت کوین
قیمت
تومان
مقدار:
BTC

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: تومان 250000
شرط قیمت
تومان
قیمت
تومان
مقدار:
BTC

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: تومان 250000
مقدار:
BTC

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: تومان 250000
- تومان
خرید بیت کوین
قیمت
تومان
مقدار:
BTC

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: تومان250000
شرط قیمت
تومان
قیمت
تومان
مقدار:
BTC

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: تومان250000
مقدار:
BTC

مجموع
تومان
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
Minimum trade: تومان250000
سفارشات بازار
کل (TMN) مقدار (BTC) قیمت (TMN)
سفارش های شما
سمت بازار نوع تاریخ مقدار شرط قیمت پر شده عملیات