قیمت لحظه‌ای رمزارزهای چنج کن

بازار تغییر قیمت خرید قیمت فروش
  NFT / تومان +1.3% 0.02676 0.02691
  SHIB / تومان 0.0% 1.5734 1.5793
  WIN / تومان -2.1% 7.04 7.06
  FLOKI / تومان -7.4% 14.929 15.007
  SLP / تومان -1.7% 229.10 230.26
  VRA / تومان -1.1% 313.4 315.3
  ONE / تومان -3.5% 1,287 1,289
  CELR / تومان -1.0% 1,530.3 1,533.2
  VET / تومان -0.7% 2,054 2,068
  XDC / تومان +4.7% 2,100 2,102
  HBAR / تومان -1.3% 6,029 6,040
  XLM / تومان +0.4% 6,293 6,308
  TRX / تومان +1.0% 6,592 6,612
  CRO / تومان +0.7% 6,883 6,893
  CHZ / تومان -3.3% 8,649 8,702
  DOGE / تومان -1.4% 9,497 9,537
  IOTA / تومان -1.6% 13,081 13,132
  GMT / تومان -1.2% 13,733 13,795
  BAT / تومان -0.2% 14,318 14,435
  LRC / تومان -0.7% 16,353 16,436
  GRT / تومان -1.3% 18,199 18,293
  ENJ / تومان +1.1% 21,342 21,459
  SAND / تومان -1.9% 25,854 26,032
  ADA / تومان -0.9% 26,575 26,594
  MANA / تومان -0.9% 26,574 26,710
  CRV / تومان -3.6% 27,976 28,035
  XRP / تومان +0.1% 30,851 30,890
  STORJ / تومان -2.8% 31,789 31,900
  MATIC / تومان -2.4% 41,518 41,670
  FTM / تومان -0.3% 46,944 47,237
  EOS / تومان +1.5% 47,920 47,992
  FLOW / تومان -2.7% 53,128 53,304
  USDT / تومان +1.6% 59,139 59,177
  SUSHI / تومان -2.2% 70,119 70,601
  THETA / تومان +0.8% 133,289 133,699
  LDO / تومان -2.4% 134,590 134,768
  CAKE / تومان -3.2% 165,062 165,239
  CVX / تومان -2.4% 165,236 165,667
  SNX / تومان -2.9% 166,580 167,367
  API3 / تومان -3.7% 174,375 174,945
  MASK / تومان -1.8% 206,453 206,527
  BAL / تومان -0.4% 232,808 233,707
  FIL / تومان -0.3% 344,530 344,603
  TON / تومان +2.1% 382,530 384,577
  DOT / تومان -2.0% 417,960 418,755
  NEAR / تومان -1.4% 439,900 441,852
  AXS / تومان -3.5% 446,510 447,712
  ATOM / تومان -0.8% 507,300 509,300
  APT / تومان +1.7% 545,900 546,600
  KCS / تومان +1.8% 610,700 611,300
  UNI / تومان +4.0% 639,300 642,900
  ICP / تومان +1.4% 719,900 720,600
  LINK / تومان -2.1% 1,075,200 1,083,200
  LPT / تومان +2.6% 1,268,700 1,271,000
  ENS / تومان +2.1% 1,507,100 1,518,400
  NMR / تومان +2.3% 1,727,400 1,732,100
  DASH / تومان +1.2% 1,769,200 1,776,100
  AVAX / تومان +1.2% 2,166,300 2,177,400
  COMP / تومان -3.0% 3,542,600 3,557,400
  LTC / تومان +3.1% 5,009,700 5,015,200
  AAVE / تومان 0.0% 6,082,900 6,094,300
  XMR / تومان +3.6% 8,562,900 8,586,300
  SOL / تومان +0.8% 9,902,500 9,907,700
  BCH / تومان +2.1% 27,806,700 27,887,500
  BNB / تومان +1.1% 35,119,500 35,227,300
  MKR / تومان +0.2% 157,356,800 157,377,600
  ETH / تومان +1.1% 222,695,600 223,260,000
  YFI / تومان -0.1% 419,408,100 419,939,400
  BTC / تومان +2.4% 4,035,750,000 4,038,656,200